בית משפט – Court

שלום – Peace; מחוזי – District; עליון – Supreme

תביעה – Suit

הגנה – Defense

תובע – Plaintif

נתבע – Defendant

ערעור – Appeal

דיון – Sitting, Hearing

קדם משפט – Preliminary hearing

דיון הוכחות – Hearing the evidence

סיכומים – Summary of claims

הסכם – Agreement

לקוח – Client

תצהיר – Affidavit, Deposition

יפוי כוח – Power of attorney

יפוי כוח בלתי חוזר – Irrevocable power of attorney

מס שבח – Praise tax

שמאי – Appraiser

שמאות – assessment