כידוע הליך משפטי הינו תהליך מורכב, ממושך ולעיתים אף סבוך וככזה, כדאי מאוד להגיע אליו ערוכים ומוכנים במידה מקסימאלית. במסגרת רשימה זו יפורטו כללים מנחים שיכולים לסייע באופן משמעותי, לבעל הדין לעתיד, להיערך בצורה נכונה לתהליך בבית המשפט, עוד לפני הפנייה לעורך הדין אשר יטפל בהליך.

הוכחתה של טענה עובדתית רצוי מאוד שתהיה מגובה בראיה חיצונית אובייקטיבית עד כמה שניתן, קיומה או לחילופין היעדרה של ראיה שכזו, עשויים להכריע את תוצאות ההליך המשפטי בכללותו, לחיוב או לשלילה. אשר על כן ומאחר והצורך לִגָבּות את טענות בעל הדין מבחינה ראייתית כה עז, מומלץ (כמובן מלבד רישום עצמי בסיסי של תאריכי האירועים הרלבנטים לתביעה, לפי סדר התרחשותם הכרונולוגי) לפעול כך:

 

  • לאסוף מסמכים רלבנטיים (משתנה בהתאם לסוג בתיק – קבלות, חשבוניות מס, תיעוד רפואי, דו"חות חשבונאיים, רישומי זכויות וכו');

 

  • לגבש הקלטות ו/או תיעוד חזותי (וידאו) של שיחות או התרחשויות;

 

  • הקלטות קוליות יש להעביר לתמלול המתאמים להגשה כראיה;

 

  • ככל שישנם עדים, לרשום את פרטיהם המלאים, פרטי ההתקשרות עימם ובתמצית את חלקם במעורבות בהתרחשות הנוגעת לסוגייה נשוא ההליך המשפטי;

 

  • טענות שבתחום מקצועיות (שמאות, רפואה, הנדסה וכו') יש להוכיח באמצעות חוות דעת מומחים;

 

מי ישכיל לפעול לפי ההמלצות הללו, לא רק שירוויח היערכות נכונה ויסודית לקראת ההליך המשפטי שבפתח, הוא אף יאפשר לעו"ד שאליו פונה להעריך את סיכויי ההצלחה של ההליך המשפטי ברמה גבוהה של סבירות ודיוק.

משרד טל בייצר עו"ד אשר ממוקם בקריות, עוסק מזה שנים בייצוג לקוחות בהליכים שונים בערכאות השיפוטיות, תביעות, ערעורים, עתירות, בקשות, הגנות וכו'. ככל שהנכם מעורבים בתהליך משפטי או שהנכם שוקלים להתחיל בתהליך שכזה, נציגי משרדנו יעמדו לרשותכם ויספקו מידע ראשוני והכוונה ללא עלות.