ש. חבר הרכיב אותי על קטנוע/אופנוע ועשינו תאונה, אני זכאי לפיצוי כספי?

ת. אירוע שבוע מעורב רכב מנועי, הינו במרבית המקרים ולמעט החריגים – תאונת דרכים ומשכך, הנפגעים זכאים לקבלת פיצוי בגין פגיעתם, הוצאותיהם הרפואיות, אובדן השתכרות, כאב וסבל. הגורם המפצה הוא החברה המבטחת, כשמדובר ברכב דו גלגלי, לרוב ה'פול'.

 

ש. נסעתי עם חבר ברכב שלו והיינו מעורבים בתאונה. התברר לי שלרכב לא היה ביטוח חובה בר תוקף בזמן התאונה. האם אני זכאי לפיצוי? ואם כן, ממי?

ת. אירוע מעין זו עונה להגדרת תאונת דרכים ומשכך יש חובה מוחלטת (ללא קשר לשאלת האשם) לפיצוי בגין נזקי גוף, אובדן השתכרות, כאב וסבל. שעה שהרכב שהיה מעורב בתאונה, לא היה מבוטח בביטוח חובה, הרי שהנפגעים זכאים לפיצוי מאת 'קרנית', היא הקרן אשר אמונה על פיצויים של אלו שפגעו בתאונת דרכים בעת נסיעה ברכבים שאינם מבוטחים או במקרים של "פגע וברח". יהיה מי שיאמר, אם ישנה 'קרנית' אז למה מלכתחילה לעשות ביטוח חובה, אך חשוב להדגיש שלקרנית יש זכות לחזור בתביעה נזיקית כנגד הגורם שעל כתפיו מוטל האשם לקרות התאונה ואשר לא היה מבוטח בביטוח חובה.

 

ש. לא צייתתי לתמרור או עברתי ברמזור אדום, ובעקבות כך קרתה תאונת דרכים. האם אני זכאי לפיצוי?

ת. ככל שנוגע הדבר לנזקי גוף, האחריות לפיצוי נפגעי הגוף בעקבות התאונה, הינה אחריות מוחלטת. כלומר על החברה המבטחת את הרכב (בביטוח חובה) לפצות את אלו שנפגעו במסגרת התאונה ללא כל קשר לאשם או לסיבה שבעטייה התרחשה התאונה. במקרה שלך אף על פי שנהגת בניגוד לכללי התנועה ותוך שביצעת עבירת תעבורה, הינך זכאי לפיצוי כספי בגין פגיעתך במסגרת התאונה.

 

ש. נסעתי באוטובוס והוא עצר באופן פתאומי, נפלתי ונפצעי. אני זכאי לפיצוי?

ת. אוטובוס, הינו כלי תחבורה ציבורי וכלי תחבורתי לכל דבר ועניין. ככזה הוא מבוטח בביטוח חובה, אשר אמור לפצות נפגעי גוף במקרה של תאונת דרכים. כל זמן שהפגיעה הנטענת הינה תולדה של שימוש ברכב המנועי (האוטובוס), אזי שקיים כיסוי ביטוחי לנזקיו הישירים והעקיפים של הנפגע.

 

ש. הייתי מעורב בתאונת דרכים האם מגיע לי פיצוי כספי וכמה?

ת. ככלל, כלי רכב אשר נעים בכבישי הארץ מחוייבים על פי דין, בקיומו של ביטוח חובה. ביטוח זה נועד לכסות את נזקיהם הישירים והעקיפים של נפגעי הגוף במסגרת תאונת הדרכים. באשר לגובה הפיצוי, הסכום אשר ישולם על ידי חברת הביטוח לנפגע, הינו פועל יוצא של סוג הפגיעה, היקפה, חומרתה, הטיפול הרפואי שניתן, הטיפול הרפואי שיצטרך להינתן בעתיד, אובדן של יכולת השתכרות וישנם עוד פרמטרים נוספים. משכך, את גובה הפיצוי אשר מגיע לנפגע בתאונת הדרכים, ניתן יהיה להעריך רק בעת שקלול מלוא הנתונים והתבוננות בתיעוד הרפואי של הנפגע.

 

ש. בזמן שנסעתי באוטובוס הוא בלם בפתאומיות ונפלתי, האם זאת תאונה?

ת. נסיעה בתחבורה ציבורית בכלל ובאוטובוס בפרט, מהווים שימוש ברכב מנועי ומשכך פגיעה שהינה תוצאה של אותו שימוש עונה להגדרת "תאונת דרכים". שעה שאירוע זה מוגדר כתאונת דרכים, הרי שהנזקים שנגרמו לנפגע במסגרתו מכוסים בכיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח החובה של הרכב.

 

ש. הייתי מעורב בתאונת דרכים. האם עליי לדווח למשטרה?

ת. תאונה שבמסגרתה ישנם נפגעי גוף, להבדיל מתאונה שבה לא נפגעו אנשים, יהיה זה מתבקש לדווח למשטרה. בטרם הגעתו של המודיע את תחנת המשטרה שבתחומה התרחשה התאונה, עליו להצטייד במסמכים הבאים: צילום רישיון נהיגה של הנהג ברכב, צילום רישיון הרכב המעורב, צילום תעודת ביטוח חובה ותיעוד רפואי ראשוני שניתן לאחר התאונה (תעודת חדר מיון, סיכום ביקור רופא וכו').