פנה למשרדנו מי שרכש במדינת קליפורניה שבארה"ב, רכב אספנות יוקרתי שיוצר בשנות ה-70, במטרה לייבאו ארצה, לשימושו האישי.

כשהרכב הגיע לנמל חיפה, הצהיר הלקוח בדבר עלות הרכב בחו"ל, תוך שהציג חשבונית שנופקה במעמד הרכישה וכן מודעת פרסום בדבר מכירת הרכב. כפי שנוטה לקרות בהליכים מסוג זה, נערכה לבקשת אגף המכס ומע"מ, חוות דעת שמאית שנערכה על ידי שמאי מטעמם אשר העריך את ערכו הכספי של הרכב בסך העולה על 300% מהמחיר עליו הצהיר הרוכש.

רק לשם ההמחשה, אם נאמר שהרוכש הצהיר כי עלות הרכב בחו"ל, עלויות שינוע, דמי משלוח, ביטוח, וכיוצ"ב הסתכמו בסך של 30,000 דולר ארה"ב, השמאי מטעם המכס העמיד את סכום רכישת הרכב והנלווים לרכישה, בסך של מעל 90,000 דולר ארה"ב – וכמובן שחישוב סך המיסוי נעשה בהתאמה, לפי הסכום הגבוה.

בסמוך לזמן פנייתו של הרוכש למשרדנו ומעט לאחר קליטתו כלקוח המשרד, הופנה על ידינו הלקוח לשמאי רכב בעל מוניטין בתחומו, אשר חווה את דעתו ביחס לערכו של רכב האספנות. לא מיותר לציין, כי השווי עליו עמד השמאי בחוות דעתו המלומדת, היה באופן משמעותי קרוב לסכום המוצהר ולאו לסכום בו נקב השמאי מטעם המכס. בין לבין, נאלץ הלקוח להפקיד ערבות בנקאית (שבהמשך אף חולטה) רק בכדי שלא לעכב את שחרור הרכב מהאחסנה בנמל.

מייק-לונג-סטורי-שורט, לאחר ניהול של הליך משפטי עיקש ומורכב, במשך חודשים ארוכים, בבית המשפט השלום בחיפה, ניתן פסק שהושג על דרך הפשרה ולפיו יושב ללקוח סך המכס ששולם מעבר לסך ששילם בהתאם להצהרתו וכן נפסקו לטובתו הוצאות משפט משמעותיות (לרבות החזר עלויות חוות דעת שמאי) ושכר טרחת עו"ד.

משרדנו מתמחה בניהול הליכים משפטיים מורכבים נגד מוסדות המדינה בערכאות השונות. אם נתקלתם בגבייה ביתר שאינה חוקית ומוצדקת, משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם ולדאוג כי כספיכם יושב לכם, כמו גם ההוצאות שנגרמו לכם במסגרת קיום ההליך.