כאשר בעליו של נכס מסוים – לצורך העניין מקרקעין (דירה, חנות, מחסן, קרקע וכדומה) מעוניין להשכיר את הנכס לתקופה קצובה, נדרש שיחתם הסכם שכירות בין המשכיר לבין השוכר וזאת במטרה להגדיר מראש את מאפייני היחסים שצפויים להתקיים בין הצדדים. נאמר שהנכס המושכר הינו דירת מגורים אשר ממוקמת במיקום מרכזי יחסית, בכדי למנוע מהשוכר לעשות שימוש מסחרי בדירה – לדוגמא שימוש למשרד, יצטרך המשכיר מראש להגביל את השוכר ולקבוע במסגרת ההסכם כי מטרת השכירות הינה למגורים בלבד.

הסכם השכירות כאמור, הינו המסגרת המשפטית המחייבת, זו שתקבע את מהות היחסים בין המשכיר- בעל הנכס, לשוכר – המשתמש הזמני בנכס.

חוק השכירות והשאילה

המחוקק קבע את חוק השכירות והשאילה, תשל"א 1971 אשר מגדיר מהי זכות השכירות:

שכירות מקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות; שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא "חכירה"; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא "חכירה לדורות"

כאשר תקופת השכירות היא מעל 10 שנים, ישנה חובה לרישום זכות השכירות בטאבו. כמו כן, דרישת הכתב חלה רק כאשר תקופת השכירות היא מעל ל – 5 שנים (חכירה או חכירה לדורות) – ולהיפך.

אלו נקודות מומלץ לציין בעת עריכת הסכם שכירות?

הסכם שכירות הוגן ומאוזן, הוא הסכם שנכתב, נערך ומנוסח באופן כזה שמוגנות זכויותיו של המשכיר, מוגנות זכויות השוכר וכן מוגן הנכס המושכר, הסכם שכזה יערך על ידי עורך דין אשר מתמחה בדיני מקרקעין ומכיר את מציאות שוק הנדל"ן בסביבה נתונה. לשם ההמחשה, תובאנה בתמצית מספר נקודות עקרוניות שרצוי ותינתן להן התייחסות במסגרת הסכם השכירות:

  1. מועד התחלה וסיום של תקופת השכירות.
  2. תקופת אופציה להארכת השכירות.
  3. התמורה (גובה דמי השכירות) עבור אפשרות השכירות, אופן ומועדי תשלום השכירות.
  4. תנאי הפרת הסכם השכירות, בטוחות ודרכי הפעלתן בעת הפרת הסכם.
  5. ביטוחים.
  6. רשימת ציוד בנכס המושכר.
  7. התייחסות לתיקון ליקויים, פגמים וקלקולים בנכס המושכר.
  8. התייחסות לבלאי טבעי של הנכס המושכר.
  9. שכירות משנה או שלילתה.
  10. בעלי חיים.

כמובן, שמטרת עריכת הסכם השכירות היא לשמור על מערכת יחסית תקינה, עניינית וידידותית עד כמה שניתן במסגרת זו. מומלץ לא להסתמך על הסכמי שכירות לדוגמא אשר מופצים באינטרנט ולא מותאמים לאופי הנכס והצדדים.

עריכת הסכם שכירות על ידי עורך דין אשר מתמחה בדיני מקרקעין יכולה לחסוך לכל הצדדים המעורבים כסף, זמן, טרחה ועוגמת נפש. במידה והנכם זקוקים לייעוץ משפטי ולעריכת הסכם שכירות, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר בהקדם האפשרי ב- 04-8759343. משרדינו יוכל להגן על האינטרסים ועל הנכסים שלכם בצורה הטובה ביותר!