בעלי מקצועות רבים מחוייבים בקבלת רישיון על מנת לעסוק ולבצע את מלאכתם, בין היתר רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, רוקחים, פסיכולוגים ועוד. גם מי שמבקש לעסוק באחד או יותר מענפי הבניה השונים (בניה, שיפוצים, סלילת כבישים, אינסטלציה, חשמל, ניקוז וביוב, עבודות עפר ופיתוח, גשרים, נמלים, עבודות תת ימיות וכיו"ב) בהיקפים נרחבים, נדרש להירשם כקבלן רשום בפנקס הקבלנים, כך עפ"י חוק.

בין אם מדובר באדם פרטי (עוסק מורשה) ובין אם מדובר בחברה בע"מ, חברה ציבורית או ממשלתית, כל אלו יכולים וצריכים להירשם  כקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים הארצי, פנקס אשר מנוהל על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, הכל בהנחה שהם (או בעלי הכישורים המועסקים על ידם) עומדים בדרישות ובתנאים הקבועים לרישומם בדין.

רק מי שנרשם כקבלן רשום (בסיומו של הליך מורכב וטעון בחינה עובדתית, מקצועית ומשפטית), רשאי לבצע עבודות בהיקפים שעולים (נכון למועד זה) על כ-75,950 ש"ח בכל עבודת הקבלנות וכ-39,153 ש"ח בעבודות הנכללות באחד מענפי המשנה (למעט עבודות שלד אשר טעונות רישיון ללא קשר להיקפן.

לבד מהעובדה שמי שאינו רשום כקבלן אינו רשאי לבצע עבודות בהיקפים העולים על אלה שצוינו לעיל, הוא גם אינו רשאי להגיש מועמדותו במכרזים פומביים שמפורסמים על ידי מוסדות המדינה חדשות לבקרים, דבר שכמובן מגביל את יכולת התפתחותו המקצועית והכלכלית.

מי שמופקד כאמור על רישום המבקשים כקבלנים רשומים לענפים הראשיים וענפי המשנה הוא רשם הקבלנים אשר משתייך על משרישיון קבלן להמחשהרד הבינוי והשיכון והוא כפוף לשר הבינוי והשיכון ולמועצת הקבלנים אשר ממונה על ידי השר. אלו שמבקשים להירשם כקבלן רשום לענפים ראשיים או משניים נדרשים למלא ולהוכיח דרישות לא מעטות, שעיקרן מתמצות בהוכחת ההכשרה מקצועית (ככל שישנה) והניסיון מקצועי (ככל שנצבר) והכל בהתאם לדרישות הדין.

רשם הקבלנים אמנם מחוייב בהיוועצות בוועדה מקצועית במהלך קבלת החלטותיו, אך בסופו של יום מוקנית לו סמכות מעין שיפוט
ית אשר מטבעה הינה סמכות בעלת פן משפטי טהור. על החלטות רשם הקבלנים ניתן, כשמתעוררות נסיבות המצדיקות זאת, לערור בפני ועדת הערר שמושבה ליד בית המשפט המחוזי.

משרדנו מתמחה מזה שנים בניהול הליכים של רישום בפנקס הקבלנים, העלאות סיווגים, קבלן מוכר, העתקות ו"הקפצות" של סיווגים, ליווי כשהדבר נדרש – בפני הוועדה המייעצת וייצוג בהליכים משפטיים בעניינם של קבלנים, הן בפני ועדת הערר (שבראשה יושב שופט מחוזי בדימוס) והן בערעורים מינהליים אשר מוגשים על פסקי הדין שיצאו תחת ידיה של ועדת הערר.
ככל שהינכם מעוניינים ברישומכם בפנקס הקבלנים הארצי או שהינכם רשומים ומבקשים להעלאות את סיווגכם ובכלל נקרתה בדרככם כל סוגייה הנוגעת לרישומכם או אי רישומכם בפנקס, הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו ולקבל ייעוץ ממשרד המוביל בארץ בתחום ייחודי זה.

רשימה מדגמית של חלק קטן בהחלט מהצלחות המשרד בתחום זה:

א.נ.ו חברה לבניין בע"מ – רישום לענף הבנייה (100), לאחר סירוב הכרה בבעל כישורים;

אהרונסי עבודות עפר ופיתוח בע"מ – קבלן מוכר (*) לביצוע עבודות ממשלתיות בענף 200, העלאת סיווג בענף 200 מ-ג'1 ל-ג'2, רישום לענף 260 (ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז) וכן מספר ספק משרד הבטחון;

אי. בי. טי קירור ומיזוג אויר בע"מ – רישום לענף 170 מתקני מיזוג אויר וקירור;

א.ע.ס. אבו-ראס חברה לבנין בעמ – רישום לענף הבנייה (100), לאחר הגשת ערר;

ארז כהן מהנדסים בע"מ – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'1 ל-ג'2 ובהמשך מ-ג'2 ל-ג'3;

א ג דביר – יזום ובנייה בע"מ – רישום לענף 100 (בנייה)*;

אגא שח עבודות עפר בע"מ – העלאת סיווג בענף 500 (תחנות אלקטרומכאניות) מ-ב'1 ל-ב'2;

א מ המאירי שירותי הנדסה בע"מ – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'1 ל-ג'2;

אילן יונה – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'1 ל-ג'2;

אסגרד-יוגב בנייה ייחודית בע"מ (מקבוצת איזי יוגב) – רישום בענף המשנה 150 (קונסטרוקציות פלדה);

אמיר אבו דעוף – רישום לענף 100 (בנייה);

ב א תשתיות בצפון (שותפות רשומה) – רישום* לענף 400 (ביוב ניקוז ומים);

גבריאל יצחק סטרסנבאום – רישום לענף 131 (שיפוצים);

גל תשתיות ופיתוח הכרמל בע"מ – רישום החברה לענף 111 (פיתוח חצרות);

ד.א. תשתיות פיתוח ובנייה בע"מ – הסדרת בסיס רישום בענף 100, העלאת סיווג בענף 100 מ-ג'1 ל-ג'2, העלאת סיווג בענף 200 מ-ג'2 ל-ג'3;

דר נופרים בע"מ – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'4 ל-ג'5 בלתי מוגבל;

הירדן פחחות ואינסטלציה סניטרית 1977 בע"מ – העלאת סיווג חברה בענף 190 מ-א'1 ל-א'2 וכן רישום החברה כ"קבלן מוכר" לעבודות ממשלתיות;

חברת האחים שש לבנייה בע"מ  – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'2 ל-ג'3 ובהמשך מ-ג'3 ל-ג'4;

חיים רוזנר בע"מ – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'3 ל-ג'4;

חסון עמוס עבודות עפר בע"מ – רישום לענף המשנה 210;

י.ד. זמיר חברה לבניין בע"מ – העלאת סיווגה של החברה בענף הבנייה (100) מ-ג'2 ל-ג'3;

י.פ. מפתחי הגליל בע"מ – רישום* לענפים 100, 200 ו-400;

יאסר חמוד – קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בענף 100;

יצחק אגבבה – רישום בענף שיפוצים 131ק;

להב עדו – רישום לענף חשמלאות (160);

מוטי ביסטרי – רישום לענף שיפוצים (131);

נזרי את סלמן בניה ופיתוח 98 בע"מ – העלאת סיווג בענף 260 (קווי מים, ביוב וניקוז) מ-ב'2 ל-ב'3;

עבד אלמנן עזאם – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) מ-ג'1 ל-ג'2;

עדי טל פרויקטים 2013 בע"מ – רישום לענף מתקני מיזוג אויר (170);

פאדי מתא – רישום לענף 100 (בנייה);

פמאן 2011 הנדסה ומבנים בע"מ – העלאת סיווג בענף הבנייה (100) ל-ג'2;

פרח שחיבר – רישום לענף 100 (בנייה);

ראשל הנדסה בע"מ – קבלן מוכר;

רועי רבנסרי – רישום לענף 100 (בנייה);

שגב אגבבה – רישום* לענף 100 (בנייה);

שובל מתחמי מגורים בע"מ (מבית שובל הנדסה ובנין בע"מ) – רישום לענף 100 (בנייה);

רונית ויצחק ששי בע"מ;

שטורם אלקטריק חברה לעבודות חשמל בע"מ – רישומה של החברה לענף חשמלאות (160);

שמחון אדמונד ובנו בע"מ – רישום לענף המשנה איטום מבנים (134);

* הרישום נעשה רק בעקבות ניהול של הליך משפטי מורכב.

תמונות להמחשת אתרי הביצוע של הפרויקטים בענפים השונים:

בנייה למגורים – ענף 100 :

בנייה למגורים - ענף 100

30082009754 30082009718

כבישים פיתוח ותשתיות – ענף 200 :

כבישים פיתוח ותשתיות - ענף 200

%d7%a2%d7%a0%d7%a3-200-%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97

עבודות שיפוצים וגמר – ענף משנה 131:

עבודות גבס - שיפוצים - קרניז

img_0152