הטיפול המשפטי בתחום זה הינו רגיש במיוחד, שכן הוא עוסק בטריטוריה שלפני המוות ולאחריו. אם לא די בכך שאדם המצווה את נכסיו במסגרת צוואתו נאלץ לחשוב על יום מותו, גם לקביעותיו במסגרת צוואתו תהינה השלכות משמעותיות ובדרך כלל דווקא בני משפחתו ועל הקרובים לו ביותר.

צוואות וירושותהטיפול בצוואות וירושות נחלק לשניים, לפני מותו של אדם – כאשר הוא מצווה במסגרת צוואה את אופן חלוקת נכסיו והוראות שונות שברצונו לצוות לאחר מותו. אחרי מותו של אדם – קיום צוואתו או לחילופין כאשר לא הותיר אדם צוואה, דרישת ירושתו על פי דין.

משרדנו מטפל בעריכת צוואות בהתאם למשאלת ליבו של המצווה, תוך מתן ייעוץ משפטי ובחינת ההשלכות השונות שנובעות ועשויות לנבוע בעתיד ממשאלותיו של המצווה כפי שתמצאנה את מקומן על גביי הצוואה. כמו כן, מטפל משרדנו בקיום צוואתו או לחילופין ירושתו של המוריש לאחר מועד פטירתו ויישום הצוואה או הירושה בכל האפיקים הנדרשים (ספרי רשם המקרקעין, רשם החברות וכיוצ"ב).

בתחום זה, אולי אפילו יותר מבכל תחום אחר, המקצועיות נלוות לדיסקרטיות שהיא מילת המפתח. משרדנו נוהג בדרך מחושבת וזהירה שתבטיח יכולתו של המצווה לצוות את רצונו ומשאלתו מרצונו הטוב ובאופן חופשי.