הטיפול בסוגיות המשפט האזרחי-מסחרי, מחייב ידע ושליטה בתחומי משנה רבים שהינם חלק בלתי נפרד מהמשפט האזרחי, לרבות סדרי הדין, דיני החוזים, דיני החיובים, דיני השטרות ועוד.

ניהול תיקים אזרחיים כמו גם מינהליים, בבתי המשפט השונים, מצריכים טיפול מקצועי, יצירתי ומלוא תשומת לב, את כל אלו ערוך המשרד לספק ללקוחותיו במסגרת הייצוג בהליכים השונים, תובענות כספיות, ערעורים, עתירות, בקשות לצווים זמניים וקבועים ועוד.

המשרד מלווה את לקוחותיו הפרטיים והמסחריים באופן הדוק ומעניק להם ייעוץ משפטי שוטף בכל שלבי פעילותם הפרטית והעסקית, לרבות כריתת הסכמים, התקשרויות עם צדדים שלישיים, חוות דעת משפטיות, ענייני עובד-מעביד, דיני תאגידים, אחריות דירקטורים ועוד.

עסקאות מקרקעין מצויות אף הן בספקטרום של המשפט אזרחי-מסחרי, בין אם מדובר בנכסים פרטיים כגון דירות ובתי מגורים ובין אם מדובר בנכסים מסחריים. נאמר כבר כי פעולות כדוגמת רכישה ו/או מכירה, מצריכות נקיטת שורה של פעולות משפטיות שנועדו להבטיח את זכויותיהם של הצדדים להתקשרות וקיום התחייבויות של האחד כלפי האחר. נוסף על האמור, כל עסקת מקרקעין טומנת בחובה היבטים מיסויים אשר מצריכים בדיקה קפדנית ויסודית של תנאי העסקה ביחס לכללים העדכניים שנקבעו בחוק, בתקנות ובהוראות השונות.

המשרד בעל הידע, כלים והניסיון לנהל ולטפל בסוגיות האזרחיות והמסחריות השונות אשר מגיעות לפתחו מדי יום, ביעילות ומקצועיות מירבית.