תחומים נוספים

משרדינו מתמחה בתחומים נוספים

יחסי עבודה

הדיבור "תאונות כלליות" מתייחס בדרך לשורה של אירועים שבמסגרתם אדם נפצע בעודו ברשות הרבים. ישנן דוגמאות רבות לכך, תלמיד שנפצע בבית הספר (גם אם במהלך פעילות ספורטיבית), קונה שנפל בחנות, מי שנפגע בעודו במרכז קניות בין אם קניון סגור או מקבץ חנויות באזור פתוח, אורח שנופל בבית מלון בו הוא מתארח, אדם שנחבל בזמן שהותו במרכז ספורט, מכון כושר וקנטרי למיניהם. גובה הפיצוי הכספי שישולם לניזוק נקבע לפי שורה ארוכה של פרמטרים אותם יש לקחת בחשבון, גיל הנפגע, מהות הפגיעה והיקפה, הרקע האישי של הנפגע וכיוצ"ב

צוואות וירושות

הטיפול המשפטי בתחום זה הינו רגיש במיוחד, שכן הוא עוסק בטריטוריה שלפני המוות ולאחריו. אם לא די בכך שאדם המצווה את נכסיו במסגרת צוואתו נאלץ לחשוב על יום מותו, גם לקביעותיו במסגרת צוואתו תהינה השלכות משמעותיות ובדרך כלל דווקא בני משפחתו ועל הקרובים לו ביותר. הטיפול בצוואות וירושות נחלק לשניים, לפני מותו של אדם – כאשר הוא מצווה במסגרת צוואה את אופן חלוקת נכסיו והוראות שונות שברצונו לצוות לאחר מותו. אחרי מותו של אדם – קיום צוואתו או לחילופין כאשר לא הותיר אדם צוואה, דרישת ירושתו על פי דין

צוואות וירושות זה נושא ורגיש

ייצאו לנו מאות פעמים להתעסק בצוואות וירושות ולכן אנחנו ממליצים לכם להתייעץ איתנו לפניי כל צעד שתעשו

יחסי עבודה

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעים באירועים שונים ובנסיבות שונות תוך עמידה על קבלת פיצוי מקסימאלי עבור הנפגע – לקוח המשרד. מאחורינו שורה של מקרים שטופלו על ידי המשרד והסתיימו בהצלחה רבה ולשביעות רצונם של הלקוחות. משרדנו ישמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם בצורה מלאה ולקבל את הפיצוי המקסימאלי המגיע לכם בגין פגיעתכם. יחסי עבודה הם יחסים המתקיימים כמעט בכל מקום אליו נפנה את עיננו. בכל מקום שבו ישנו מעסיק ומועסקים, מעביד ועובדים, שוררים יחסי עבודה. יחסים אלו מתחייבים מעצם הצורך הקיומי לעבוד, לייצר, לעסוק ולהתפרנס. דווקא יחסים אלו שהם כל כך נפוצים, עשויים מעת לעת להפוך לטעונים מאוד ולהגיע לסיומם בדרך של מריבה וכו'. באופן כללי, היות ובסיטואציה הנפוצה ישנו מעביד יחיד וכמה עובדים (יכול בהחלט להשתנות ממקרה למקרה),
ללי העבודה ברובם מטרתם להגן על העובד יותר מאשר על המעביד.
כך לשם הדוגמא לצד העובד

עומדים שורה של חוקים שבאים להבטיח את תשלום שכרו, גובה שכרו (מינימום), שעות עבודתו, הודעה על תנאי העסקתו, הפרשות לקרן פנסיה, מתן הודעה מוקדמת, תשלום פיצויי פיטורים ועוד, כאשר למעביד מובטחת בעיקר הזכות להודעה מוקדמת של העובד לפני עזיבתו את מקום העבודה מלבד למערכת החוקים, הסכמים קיבוציים שחלים בענפים שונים במשק וצווי הרחבה למיניהם, נחתם פעמים רבות בין המעסיק לעובד הסכם עבודה, הסכם שהינו ייחודי באופיו ולעיתים עשויות להיות לו השלכות על מערכת היחסים ששוררת בין המעביד לעובד. משרדנו מייצג הן עובדים והן מעבידים. כאשר המיוצג הוא העובד, ניתן הדגש למיצוי מלא של זכויותיו, עמידה על תשלום מלוא התשלומים המגיעים לעובד עם סיום עבודתו אצל המעסיק כמו גם אלו שהגיעו לו במהלך תקופת העסקתו ולא שלומו (לרבות תשלומי פיצויים כאשר אלו מגיעים). כאשר המיוצג הוא המעסיק, פועל המשרד לסילוקן של תביעות משוללות יסוד ומזעור והפחתה משמעותית של תביעות עובדים מנופחות

צוואות וירושות

משרדנו מתמחה בייצוג נפגעים באירועים שונים ובנסיבות שונות תוך עמידה על קבלת פיצוי מקסימאלי עבור הנפגע – לקוח המשרד. מאחורינו שורה של מקרים שטופלו על ידי המשרד והסתיימו בהצלחה רבה ולשביעות רצונם של הלקוחות. משרדנו ישמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם בצורה מלאה ולקבל את הפיצוי המקסימאלי המגיע לכם בגין פגיעתכם. יחסי עבודה הם יחסים המתקיימים כמעט בכל מקום אליו נפנה את עיננו. בכל מקום שבו ישנו מעסיק ומועסקים, מעביד ועובדים, שוררים יחסי עבודה. יחסים אלו מתחייבים מעצם הצורך הקיומי לעבוד, לייצר, לעסוק ולהתפרנס. דווקא יחסים אלו שהם כל כך נפוצים, עשויים מעת לעת להפוך לטעונים מאוד ולהגיע לסיומם בדרך של מריבה וכו'. באופן כללי, היות ובסיטואציה הנפוצה ישנו מעביד יחיד וכמה עובדים (יכול בהחלט להשתנות ממקרה למקרה),
ללי העבודה ברובם מטרתם להגן על העובד יותר מאשר על המעביד.
כך לשם הדוגמא לצד העובד

עומדים שורה של חוקים שבאים להבטיח את תשלום שכרו, גובה שכרו (מינימום), שעות עבודתו, הודעה על תנאי העסקתו, הפרשות לקרן פנסיה, מתן הודעה מוקדמת, תשלום פיצויי פיטורים ועוד, כאשר למעביד מובטחת בעיקר הזכות להודעה מוקדמת של העובד לפני עזיבתו את מקום העבודה מלבד למערכת החוקים, הסכמים קיבוציים שחלים בענפים שונים במשק וצווי הרחבה למיניהם, נחתם פעמים רבות בין המעסיק לעובד הסכם עבודה, הסכם שהינו ייחודי באופיו ולעיתים עשויות להיות לו השלכות על מערכת היחסים ששוררת בין המעביד לעובד. משרדנו מייצג הן עובדים והן מעבידים. כאשר המיוצג הוא העובד, ניתן הדגש למיצוי מלא של זכויותיו, עמידה על תשלום מלוא התשלומים המגיעים לעובד עם סיום עבודתו אצל המעסיק כמו גם אלו שהגיעו לו במהלך תקופת העסקתו ולא שלומו (לרבות תשלומי פיצויים כאשר אלו מגיעים). כאשר המיוצג הוא המעסיק, פועל המשרד לסילוקן של תביעות משוללות יסוד ומזעור והפחתה משמעותית של תביעות עובדים מנופחות

השאירו עכשיו פרטים וקבלו ייעוץ בחינם

דילוג לתוכן