מהי בעצם עסקת קומבינציה? עסקאות קומביצניה משתנות מהאחת לשניה, אך ברוב המקרים מדובר בעסקה שיש לה שני צדדים, "בעל הקרקע" וה-"קבלן". כלומר בעל הקרקע נותן את זכויותיו בקרקע כנגד עלויות הבנייה בהן נושא הקבלן. עסקאות קומבינציה משתלמות כלכליות בעיקר כאשר על שטחו של בעל המקרקעין ניתן לבנות מספר גדול יחסית של יחידות דיור וכך בעל הקרקע נותר עם דירה או כמה דירות אשר מהוות התמורה בגין זכויותיו במקרקע ואילו הקבלן נותר עם מספר דירות אשר מגלמות את הוצאות הבנייה והנלווה לה.

הואיל ועסקת הקומבינציה נשענת על ערכים משוערים של כל צד (בעל הקרקע מעריך מה שווי המקרקעין – בכדי לוודא שהדירות שיקבל יהיו בגדר תמורה הולמת, וכך גם לגביי הקבלן אשר מבקש שהדירות להן יזכה מתוקף העסקה יהיו בעלות ערך העולה על עלות הבנייה), ומשכך עשויות להיות לרשויות המיסים השגות לגביי הערכים המוצהרים. מעבר לאמור, יש לזכור כי זכויות הבנייה כשלעצמן הן בגדר "נכס" פוטנציאלי.

במסגרת ההתקשרות בעסקת קומבינציה כל צד נדרש להגן על זכויותיו, בעל הקרקע מאפשר לקבלן לבנות בשטח שלו והקבלן בונה בשטחו של אחר. עסקת קומבינציה צריכה להיות ממוסגרת בתוך הסכם ייחודי אשר תואם את פרטי העסקה, אופן ההתקשרות, זהות הצדדים, אופי הנכס, אופי הבנייה וכיוצ"ב.