שיטת הרישום בפנקס הקבלנים נחלקת לשניים – ענף, כלומר תחום העיסוק ו-סיווג, לאמור היקף הביצוע הכספי המותר. במקור ענף השיפוצים 131 מסווג בקבוצה א', מה שכביכול אומר שהיקף הביצוע המירבי המותר לקבלן שיפוצים רשום "פר פרויקט" הינו עד הסך של 1,644,000 ש"ח שזה לכל הדעות סכום משמעותי לעבודת שיפוץ.

לא כל שכן, כאשר ניתן לבצע במקביל מספר עבודות שכל אחת מהן בנפרד מוגבלת בסכום זה, בעוד שסכום הביצוע הכולל יכול להסתכם בכמה מיליוני שקלים.

בחודש ספטמבר 2018, מתוך רצון להסדיר את ענף השיפוצים ומתוך ידיעה שחלק גדול מענף השיפוצים כולל שיפוצניקים – אנשי עבודה ובעלי מקצוע אשר עובדים בהיקפים נמוכים (של אלפי ועשרות אלפי שקלים לעבודה), "נוסד" ה-131 ק'.

בזמן שקבלני השיפוצים הרשומים עד אותה עת ואשר היו מסווגים בקבוצה א' והייתה להם היכולת לבצע פרויקט בכ-1.6 מיליון ש"ח, קבלני השיפוצים שנרשמו בענף 131 וסווגו "ק" (קיצור ל-קטן) יכולים לבצע פרויקט בהיקף שלא יעלה על הסך של 364,000 ש"ח.

כיום המבקשים להירשם בענף השיפוצים נדרשים להתייצב למבחנים מקצועיים (תיאורתיים) שמקיים רשם הקבלנים, המבחנים כוללים 60 שאלות בנושאים מקצועיים ו-10 שאלות בנושאי כללים (חקיקה ותקנות).

בין הנושאים הנבחנים, מושגי יסוד בבטיחות וגהות בעבודה, תקנות בטיחות בעבודה, אחריות מנהלים ומהנדסים, קריאת תכניות, עקרונות יציבות מבנים, חומרים ואלמנטים בבנייה (טיח, איטום, אריחים, אינסטלציה, חשמל, גז וכו') ועוד.

משרדנו מתמחה בטיפול ברישום וסיווג קבלנים, בפנקס הקבלנים הארצי מעל 12 שנה והינו המוביל בתחום זה ברמה ארצית. מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ מקדמי ללא עלות.