VISA USAהממשל האמריקני ובפרט רשויות ההגירה בארה"ב, ידועים בנוקשתם ובדרישתם הבלתי מתפשרת לעמידה בתנאים אותם הם מציבים. לעיתים נמנעת מאנשים שונים, האפשרות לקבל ויזת תייר / עסקים (B1/B2) לארה"ב, לא בגלל שאינם עונים לתנאים, אם כי בשל כך שהציגו את פרטיהם בצורה שגויה, צירפו צילום שאינו על הקריטריונים, מילאו באופן שגוי את מסמכי הבקשה הדיגיטלית וכיוצ"ב.
משרדנו מייעץ ומלווה את אלו המבקשים לקבל ויזת תייר / עסקים לארה"ב, בתהליך הממוחשב לתחילתו ועד סופו, לרבות תשלום האגרה וקביעת תור לראיון בקונסוליה האמריקאית ברח' הירקון בת"א.

משרדנו מחזיק בציוד צילום מתקדם והדבר לא רק שמקל על לקוחות המשרד שאינם צריכים להיערך מראש עם צילומים מורכבים שכרוכים בעלויות כספיות ניכרות, הוא אף מצמם את האפשרות לפסילתה של בקשה על סמך היותה של התמונה "פסולה", אינה עונה לקריטריונים של הרשות.

הבקשה הממוחשבת יכולה כשלעצמה להיות מטלה קשה ולא נעימה, הניסיון של משרדנו מאפשר חוסך למבקשים טרחה רבה ואת מפח הרוח שמלווים לעיתים את התהליך.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ/טיפול בבקשתכם לויזה לארה"ב, ניתן לבצע את התהליך כיחידים וניתן אף לבצע את התהליך כהרכב משפחתי (הורים וילדים) כאשר ישנה הקלה ככל שנוגע הדבר להגעה לראיון בקונסוליה.