מהי צוואה והאם היא חייבת להיעשות ולהיערך על ידי עורך דין או שמא יכול אדם לעשות את צוואתו שלו בעצמו. "האם אני יכול להכין בעצמי צוואה?", ברשימה זו, נסקור בקצרה את האפשרויות לעריכת צוואה וגם מה היתרונות והחסרונות אשר טמונים בכל דרך.

צוואה היא הצורה החוקית-משפטית שבאמצעותה מצווה אדם על אופן חלוקת עיזבונו (רכוש, כספים וכיוצ"ב) בעת פטירתו, שלא על פי הקבוע בדין. כשאדם עורך צוואה, באחת מהדרכים, הוא בעצם שולל את אפשרות חלוקת העיזבון על פי החוק וקובע בצורה מוחלטת, את דרך חלוקת העיזבון (נדל"ן, כספים, חסכונות, רכבים, מניות, תכשיטים וכו').

צו קיום צוואה

הדרך הנפוצה והמקובלת ביותר לעריכת צוואה הינה "צוואה בעדים". במרבית המקרים צוואה זו נערכת על ידי עורך הדין המטפל, עורך הדין ניזון מהלקוח-המצווה את הפרטים אשר נחוצים לצורך עריכת הצוואה, הצוואה תנוסח ותיערך על ידי עורך הדין ואילו חתימתה על ידי הלקוח, תעשה מול עורך הדין ובדרך כלל עורך דין נוסף ממשרדו. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שצוואה בעדים מצריכה שני עדים. הצוואה תישמר הן אצל הלקוח, הן במשרדו של עורך הדין ואף ישנה אפשרות להפקדתה אצל הרשם לענייני ירושה.

אפשרות נוספת לעריכת צוואה, הינה "בעל פה" על ידי מתן הציווי-הצוואה, על ידי המצווה מול גורם מוסמך מהרשות, זה יכול להיות שופט, רשם (בית משפט או לענייני ירושה) או חבר בית דין דתי, לפי כללים אשר קבועים בדין. הוראות הצוואה יאמרו על ידי המצווה, בעל פה, מול הגורם המוסמך ומטבע הדברים אפשרות זו היא פחות נפוצה מכורח הקושי המובנה שטמון בה.

מבין שתי האפשרויות שהובאו עד כה, קיימים יתרונות מובהקים לעריכת הצוואה בעדים ולהלן נמנה כמה מהם:

  • כאשר הצוואה נערכת על ידי עורך הדין וצוות משרדו, מושקעת מחשבה רבה בכתיבת הצוואה וניסוחה. תוך כדי תהליך מחשבתי זה, עולות אפשרויות והתפתחויות שונות שלאו בהכרח המצווה היה מגיע אל אלו בכוחות עצמו.
  • התהליך הינו תהליך "אינטימי" אשר מתבצע בטרטוריה הנוחה למצווה. המצווה נמצא בביתו או במקום עבודתו ומעביר לעורך הדין את המידע הדרוש בצורה שקולה ובנינוחות. גם מעמד החתימה יתבצע לרוב במשרדו של עורך הדין ולא במשרד ממשלתי או גורם שיפוטי. במקרים מסויימים, לדוגמא כשהמצווה מצוי בתקופה של חולי או קושי אחר בניידות, הצוואה עשויה להיחתם באזור בו נמצא המצווה בין אם בביתו, בבית חולים, בבית אבות או במוסד רפואי באשר הוא.
  • לעורך דין יש ידע משפטי נרחב במגוון תחומים וכך יכולה להיחסך טעות יסודית בצוואה, כזו שאין דרך חזרה ממנה. רק לשם ההמחשה, חלוקת כספים שנצברו בקופת גמל של מי שחלילה נפטר, תעשה על פי מוטבים שנקבעו מראש במסגרת הוראות החוסך. גם אם יקבע המצווה כי הכספים שנצברו בקופת גמל מסוימת יועברו עם פטירתו למישהו ספציפי (נאמר מי מילדיו), לא יהיה לדבר כל חשיבות שכן מי שיקבל את הכספים יהיה המוטב הרשום בקופת הגמל.

לאחר שסקרנו את אפשרויות הצוואה האמורות, מגיעים לאפשרות שבעצם מאפשר לאדם לערוך את צוואתו בעצמו דהיינו "צוואה בכתב". בהתקיים שורה של תנאים יכול אדם לערוך את צוואתו ומבלי להיעזר כלל בגורם כל שהוא. חשוב להדגיש שדרך זו, אינה איתנה וטובה (גם במישור הראייתי וגם במישור הענייני-מהותי) כצוואה בעדים (בהנחה שנערכת על ידי עורך דין) אך היא בהחלט אפשרית.

כן ראוי למנות חלק מהיתרונות אשר קיימים בדרך זו של עריכת צוואה בכתב:

  • אינטימיות מוחלטת. המצווה למעשה לא נדרש לחלוק עם איש את המידע האישי הנוגע לרכושו, כספיו ועזבונו.
  • מידה של אותניות. המצווה רושם בכתב ידו שלו את צוואתו, כמובן בכפוף לכמה "כללי ברזל", ובמאה ועשרים, יורשיו של המוריש זוכים לקבל את הוראותיו של המוריש כפי שרשם אותם בעצמו.
  • זמינות. המצווה יכול לכתוב את צוואתו באופן מיידי, הוא למעשה תלוי רק בעצמו.

לצד היתרונות שמנינו ישנם גם חסרונות ואפילו מהותיים, בין היתר, שמירת צוואתו של המצווה רק על ידו, אי ידיעת גורמים נוספים חיצוניים אודות הצוואה, חוסר יכולתו של המצווה לבחון משפטית את טיב צוואתו והשלכותיה המשפטיות ברמה מהותית, יכולת תקיפה רחבה יחסית במסגרת התנגדות למתן צו קיום הצוואה ועוד כהנה וכהנה. אך כפי שנאמר לעיל, בכפוף למילוי תנאים מאוד מסויימים, צוואה זו תהיה ברת תוקף חוקי מחייב.

במטרה להקל על אלו אשר חפצים בעריכת צוואתם, בעצמם, בכתב, באופן מיטבי ותוך צמצום מקסימאלי של פגמים משפטיים וראייתיים, נכתב על ידי משרדנו מדריך קצר, תמציתי וענייני שמטרתו להנחות בצורה ברורה ומפורשת, את המצווה כיצד לכתוב את צוואתו. ישנם מקרים שבהם צוואה בכתב תתאים פחות (ריבוי נכסים, ריבוי חשבונות בנק, בעלות במניות וכו') אך במקרים שבהם כן תתאים, עלות המדריך הינה פחותה משמעותית מעלות עריכת צוואה בעדים, אצל עו"ד. בנוסף, משרדנו מספק שירות נפרד לבדיקת הצוואה בעלות נפרדת ובכפוף לדרישת הלקוח.

המעוניינים ברכישת המדריך מוזמנים לפנות למשרדנו בדוא"ל שכתובתוtbaicher@gmail.com  ואנו נדאג לתת את הפרטים הרלבנטיים לרבות עלות המדריך ועלות בדיקה סופית של הצוואה בכתב. הפנייה למשרדנו אינה מחייבת וכמובן שאינה כרוכה בעלות כל שהיא.

נשמח לעמוד לשירותכם, בברכת אריכות ימים.