הקמה של עסק חדש או רכישה של עסק קיים, מלווים בסימני שאלה רבים ולעיתים אף בתחושה של חשש וחוסר וודאות מהעתיד לבוא. יזם, בין זה העסק הראשון שרוכש או בין אם זה עסק נוסף מיני כמה עסקים, יכול וצריך לנקוט בכמה שיותר צעדים שיהיה בהם כדי למזער את חוסר הוודאות ולצמצם החשיפה שלו לסיכונים משפטיים וכלכליי.

תהליך הרכישה או ההקמה של כל עסק באשר הוא, נוגע גם בפן המשפטי – בין היתר בחינה וליווי בחתימת הסכמי, הסכמי השכירות בהם מחויב העסק המוקם או הנרכש, הסכמי התקשרות עם קבלנים ו/או ספקים, בדיקה של שעבודים, עיקולים והגבלות שיתכן והוטלו (בעיקר רלבנטי ברכישה של עסק קיים), וכן בפן הכלכלי – הקמת תיקים ברשויות המס (מס הכנסה, מס ערך מוסף ובמוסד לביטוח לאומי), בדיקת ספרים (אם מדובר ברכישה של עסק קיים) וקבלת החלטות באשר לדרך הנכונה לניהול ספריו של העסק, גיוס מימון ואשראים, ליווי בנקאי וכיוצ"ב.

בכדי לאפשר לרוכש או למקים העסק לקבל את כל השירותים הנחוצים לו במהלך הרכישה או במהלך ההקמה, "תחת קורת גג אחת",פועל משרדנו בשיתוף פעולה מלא עם רואה חשבון מנוסה ובכיר וכך מתאפשר לנו להעניק ללקוח את סל השירותים לו הינו זקוק בשלבי ההקמה או הרכישה, כדלקמן:

  • בדיקה וליווי צמוד במו"מ לחתימתם של ההסכמים הכרוכים ברכישה/בהקמה של העסק (הסכם מכר, הסכם שכירות, הסכמי התקשרות עם ספקים, הסכמי התקשרות עם לקוחות, הסכמי התקשרות עם קבלנים);
  • בדיקה של שעבודים אשר רובצים על העסק;
  • הקמה של חברה בע"מ וכל הכרוך בכך (עריכה וניסוח של תקנון החברה, מינוי דירקטורים ראשונים וכו');
  • אימות של מסמכי התאגיד (לרבות לצורך הקמת חשבונות בנק);
  • ליווי משפטי צמוד לשנת קיומו הראשונה הראשונה של העסק;
  • בדיקת ספרים ותלושי שכר;
  • גיוס מימון ואשראי;
  • בניית תכנית עסקית;

צוות משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל הקשור לרכישתו של עסק קיים או להקמתו של עסק חדש הנכם מוזמנים לפנות בטלפון 04-8759343.