למרות שאנשים רבים נוטים לחשוב אחרת, קחו בחשבון שזיכרון דברים (גם כשמדובר בקניה/מכירה של רכב או כל ממכר) הוא מסמך משפטי מחייב ומשכך, לחתימתו על ידי הצדדים, עשויות להיות השלכות משפטיות משמעותיות. אלו העומדים לפני קנייה או מכירה של דירה, בין אם חדשה או יד שניה, תמנעו ככל יכולתכם לחתום על זכרון דברים, לפחות עד אשר תיוועצו בעורך דין העוסק במקרקעין – אשר יכול לפרוש בפניכם את ההשלכות שעשויות לנבוע מחתימת המסמך.

לעיתים תכופות אנו נתקלים במצבים שבם מוכרי או רוכשי דירות מבקשים "למסמר" או "לקבע" את ההסכמות שהשיגו מול הצד השני (הרוכש או הקונה), במיוחד נכון הדבר כאשר מגיע רוכש שמוכן לרכוש במחיר טוב או כאשר המוכר נכון להשאיר בדירה ריהוט וחפצים שונים ללא תוספת עלות מצד הרוכש וישנן עוד דוגמאות רבות. יכולתו של צד לחזור בו מהסכמותיו והתחייבויותיו במסגרת זיכרון הדברים הינה מצומצמת ביותר. התחייבת במסגרת זיכרון הדברים למכור את הדירה ב-950,000 ₪ ולמחרת הגיע מישהו שהסכים למחיר המקורי שדרשת (1,050,000 ₪), הדרך היחידה להשתחרר מהתחייבויותיך תהיה הפרת זיכרון הדברים (שהינו כאמור הסכם לכל דבר ועניין) מה שעשוי להוביל לתשלום פיצוי כספי שבדרך כלל נקבע על סך 10% מערך העסקה כולה.

האם כדאי לחתום על זכרון דברים בעת רכישת דירה?

הדרך הטובה והבטוחה משפטית, לקבוע את תנאי ההתקשרות (פרטים חשובים יכולים להיות מחיר הרכישה, תאריך פינוי וכדומה) בקשר לרכישה או למכירה של הדירה, היא לסכם את הפרטים בעל פה מול המוכר – בעל הנכס או רוכש הדירה.

נקודה וחשובה ומהותית ביותר: היות וכבר אמרנו שחתימתו של זיכרון דברים הינה חתימת הסכם לכל דבר ועניין, משכך מועד חתימתו של זיכרון הדברים – בקשר לקניה או למכירה של דירה או נכס מקרקעין כל שהוא, הוא המועד הקובע לעניין דיווח העסקה לרשויות מקרקעין. עכשיו נאמר שישנו קונה פוטנציאלי שהגיע בתיווכו של מתווך אל דירה שבה חפץ הקונה וברגע של לחץ, מבלי להיוועץ בעו"ד, נחתם בין הצדדים זיכרון דברים. מרגע החתימה נספרים 40 ימים שבהם נדרשים הצדדים לדווח על העסקה במשרדי מיסוי מקרקעין (פקיד השומה באזור הרלבנטי) ושעה שהם לא יעשה כן (אולי כי המתווך לא האיר את עיניהם לחובה החלה עליהם), יהיו הצדדים עשויים למצוא את עצמם מחוייבים בתשלום ריביות פיגורים וקנסות בגין האיחור בהגשת הדיווח.

המלצתנו היא חד משמעית, להימנע ככל האפשר מעריכתו וחתימתו של זיכרון דברים לרכישה או מכירה של דירה בטרם היוועצות בעו"ד.

במידה והחלטנו לחתום על זכרון דברים לדירה, איך אפשר להגן עלינו?

כאמור, אנו לא ממליצים לחתום על זכרון דברים לרכישת דירה ללא מעורבות של עורך דין מלווה, אך אם בכל זאת אתה נאלץ לחתום על זכרון דברים מומלץ להכניס סעיפי הסתייגות והגנה אשר יאפשרו לצדדים – במקרים מסויימים – לחזור בהם מהתחייבויותיהם (או חלק מהן) מבלי שייחשב הדבר הפרתו של זיכרון הדברים או לחילופין לקבוע כי בסיטואציה מסויימת (נניח שהמוכר לא הצליח להשיג נאמר שלא הוגש אישור מסויים אותו התחייב לספק לרוכש בטרם חתימת הסכם) הפרת זיכרון הדברים לא תחייב את הצד המפר בתשלום פיצויים כספיים.

כמו כן, ניתן במצבים מסויימים לכלול סעיף אשר קובע שאם בתוך פרק זמן מסוים (אשר מוסכם על הצדדים החתומים על זכרון הדברים), לא יחתם חוזה במעמד עורך דין, יהיה זכרון הדברים בטל ומבוטל לחלוטין ולא תהיה לאף אחד מהצדדים עילה להגשת תביעה כגד רעהו.