בחלק מן הבתים המשותפים, בעיקר כאלו שבנייתם נסתיימה לפני שנים רבות, הושאר בקומת הקרקע אזור אשר שימש את דיירי הבניין לחניית רכביהם. בימים עברו, השימוש בכלי רכב פרטיים היה פחות נפוץ ונגיש משהוא היום וניתן להניח שגם לא היה בחזקת כל אחד ואחת מדיירי הבית המשותף רכב. במצב זה, ניתן להניח שבחלק גדול מהזמן, חלק גדול מהחניה, היה פנוי עבור אלו שבחזקתם כן היה מצוי רכב מנועי.

חלפו השנים וכעת כמעט כל זוג מחזיק בשני רכבים, לעיתים ישנם בנים ובנות בוגרים בתמונה וגם להם כלי רכב המשרת אותם. פתאום המוצר הזה שנקרא חניה, הפך למוצר יקר ערך. כעת מבקשים דיירי הבית המשותף לנצל את אותו השטח ברכוש המשותף ולהסדיר אותו כחניה.

על פניו הרעיון פשוט, אך לא בהכרח כך הם הדברים. ביצוע תהליך שכזה, כרוך בתיקון צו רישום הבית המשותף וזאת משום שהשאיפה הינה לשייך חלק מן הרכוש המשותף לבעלי דירות ספציפיות. כך התעוררה השאלה האם ניתן בכלל להצמיד שטח אשר שייך בדין לכל דיירי הבית המשותף לבעלויות ספציפיות ואם כן, את הסכמתם של כמה מהדיירים צריך לקבל.

אז ראשית, התהליך הינו אפשרי. ניתן בדרך של תיקון צו רישום ותשריט הבית המשותף לייחס רכוש משותף לדירות ספציפיות. שנית, בכדי לעשות זאת, נדרשת הסכמה של כלל דיירי הבית המשותף ללא יוצא מן הכלל. אזי שבמידה וכלל הדיירים מסכימים על ביצוע השינוי כאמור ניתן יהיה לבצעו, תוך נקיטת הצעדים המשפטיים המתאימים ובמידה לא קיימת הסכמה גורפת, יתכן וניתן היה לשקול את ביצועם של איזונים שונים אשר יולידו בסופו של יום הסכמה גורפת.

משרדנו מתמחה ברישום בתים משותפים, ביצוע תיקונים בנסחי טאבו שאינם תואמים את צווי רישום והתשריטים של הבית המשותף וכן מתמחה משרדנו בביצוע תיקונים שבמסגרתם מוצמד רכוש משותף לדירות מסוימות וזאת בלבד שהתמלאו התנאים שצוינו לעיל. הנכם מוזמנים ליצור קשר לקבלת מידע נוסף.