כשהאדם הסביר מתייצב לקנות רכב משומש, הוא במרבית המקרים – גם כאשר מדובר ברכב שעלותו מסתכמת באלפי ועשרות אלפי שקלים בלבד, ידאג להביא את הרכב למכון "בדיקה לפני קניה". באופן פרדוקסאלי אולי, כאשר אותו אדם סביר יעמוד לפני רכישת דירת מגורים משומשת הוא במרבית המקרים – על אף מדובר בקנייה של נכס שעלותו מאות אלפי שקלים ולעיתים מיליוני שקלים, לא ישכור את שירותיו של גורם מקצועי מתחום ההנדסה על מנת שיבדוק את מצבו התכנוני והפיזי של הנכס הנרכש.
כמעט בכל הסכם מכר מקרקעין, ללא יוצא מן הכלל, מתחייב הקונה והוא אף מצהיר, כי ראה את הנכס, ניתנה לו הזדמנות לבדוק את הנכס בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו (מהנדס, הנדסאי, אדריכל, שמאי וכו'), כי הנכס כפי שהוא (AS IS) מתאים למטרותיו וכי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה באשר לחוסר התאמה. להחריג, אי התאמות, פגמים או מומים עליהם ידע המוכר והסתיר אותם מהקונה.
בחלק גדול מעסקאות המקרקעין, כפי שנאמר לעיל, בוחרים הרוכשים חרף התחייבויותיהם והצהרותיהם במסגרת הסכם המכר, שלא לשכור את שירותיו של בעל מקצוע שיבצע בדיקה של הנכס הנרכש. לא מיותר לציין כי עלות בדיקת הנכס הנרכש על ידי בעל מקצוע הינה שולית ביחס להיקף העסקה ופעמים רבות תוצאותיה או ממצאיה של בדיקה שכזו עשויה להניב תועלת רבה שעולה בערכה ובחשיבותה בעשרות מונים על עלותה.
ש' התקשר עם בעלי הזכויות בדירת מגורים בבית משותף בן למעלה מ-30 שנה, אשר פרסמו אותה למכירה באתר האינטרנט 'יד 2'. לאחר משא ומתן שנערך בין הצדדים, סוכם מחיר הדירה ואף סוכם תאריך פינויה של הדירה. משרדנו שנשכר לייצג את ש' בעסקה לרכישת הדירה, המליץ לשכור את שירותיו של מהנדס אזרחי ותיק ומנוסה אשר הגיע לנכס ובדיקתו גילתה שתי בעיות עליהן לא דיווחו המוכרים. הראשונה, כי קיימת בעיית רטיבות ונזילה של מים, בעיה אשר טעונה טיפולם של המוכרים, טיפול שכמובן שבעלותו ישאו המוכרים. השניה, כי קיים חוסר התאמה בין תשריט הבית המשותף לבין נסח הטאבו באופן שמספר תת החלקה של הדירה כפי שמופיע בנסח הטאבו אינו תואם את מספר הדירה כפי שמופיע בתשריט הבית המשותף.

אמנם שני הנושאים הללו הינם בגדר "פתירים" (כשלים שניתן לרפא אותם מבלי לבטל את ההתקשרות לרכישת הדירה) אך הבדיקה ההנדסית הביאה לכך שהמוכרים נאלצו לשאת את בעלות ביצוע עבודות האיטום הדרשות והן בעלות הטיפול המשפטי של משרדנו לתיקון נסח הטאבו כך שתהיה התאמה בינו לבין תשריט הבית המשותף.

מכאן לחשיבות שטמונה בביצוע בדיקה לפני קניה כאשר רוכשים נכס מקרקעין, בדיוק כשם שדואגים לבצע בדיקה שכזו בטרם רכישת כלי רכב משומש. משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם וליתן מענה לכל שאלה בנושא זה.