תאונת דרכים כשמעורב נהג ללא רישיון

כידוע, התחבורה הינה חלק בלתי נפרד מחיינו בעולם המודרני. התנועה שלנו ממקום למקום, התנועה של קרובינו, התנועה של המוצרים אותם אנו צורכים ואפילו פינוי פסולת ביתנו, תלויים כולם בעשיית שימוש אינטנסיבי בכלי רכב ממונעים.תאונת דרכים

השימוש בכלי רכב מנועיים הינו מגוון ביותר, לצרכים פרטיים, לצרכי עבודה, לעניינים משפחתיים, לעניינים חברתיים וכיוצ"ב. כל אדם עושה שימוש ברכב בהתאם לצרכיו הוא. כאמור, עצם השימוש בכלי הרכב השונים (בתור נהג ומסיע), טעון רישיון נהיגה לסוג וגודל הרכב בו אנו חפצים לנהוג. ואכן רישיון הנהיגה הישראלי, אשר מותאם לסטנדרט האירופי, מציין דרגות שונות כשכל דרגה מפנה לרכב בסוג וגודל שונים.

למרבה הצער, נוצרות בנסיבות שונות סיטואציות שבהן מי שנטל את ההגה או את הכידון לידיו, נוהג ללא רישיון מתאים. ישנן דוגמאות רבות לכך, אדם המחזיק רישיון נהיגה ברכב פרטי עד 4 טון נוהג במשאית שמשקלה עולה פי כמה על משקל זה, נער הנוהג בקטנוע או באופנוע של חברו כשאין לו רישיון מתאים, אדם שהחזיק רישיון נהיגה אך מחמת ניקוד שצבר רישיונו נפסל והוא נוהג כעת ללא רישיון ומבלי שהוא יודע על כך, אדם שרישיונו נפסל לפרק זמן מסוים ובו הוא נוטל את ההגה לידיו ועוד מקרים רבים ומגוונים.

עולה השאלה, מלבד לעובדה שנהיגה ללא רישיון מהווה עבירה פלילית – על הסנקציות הכרוכות בכך, מה קורה כאשר מתרחשת תאונת דרכים שמי מהצדדים לה נהג ללא רישיון נהיגה. עוד נשאל, כיצד משליכה העובדה שהיה מעורב בתאונה נהג ללא רישיון, על נפגעים שהינם צדדים שלישים או אפילו על מי שהוסעו על ידי הנהג ללא הרישיון.

ישנם הסדרים משפטיים שונים אשר עוסקים בסוגיות מהסוג שתואר לעיל וכמובן שהפתרון תלוי במקרה הספציפי ונסיבותיו. כך לשם ההמחשה, אם נהג (נניח שללא רישיון) פגע בהולך רגל וברח ממקום התרחשות התאונה (פגע וברח) ובהנחה שלא ניתן לאתר את הנהג הפוגע, הרי שהולך הרגל יהיה זכאי לפיצוי כספי, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, בגין נזקיו מאת קרנית. אם נאמר שנערה עולה לרכב עם חבר שלה אשר נוהג ברכב ללא רישיון ובהנחה שהיא אינה ערה לעובדה זו, והרכב מעורב בתאונת דרכים ובמסגרתו נפגעת הנערה, הרי שלנערה קמה עילת תביעה בגין נזקיה כלפי החבר שלה – המעוול, לפי דיני הנזיקין הכלליים.

במקרים מהסוג שתואר, באמצעות הידע והניסיון שיש למשרדנו, מוצאים אנו את הפיתרונות המשפטיים האולטימטיביים שיש בהם כדי להקנות לנפגע מקסימום הגנה ופיצוי כספי במינימום זמן, אך ברור כי יש לבחון כל מקרה לגופו ולבצע הערכה משפטית למקרה הקונקרטי.

 

תגיות: