תאונות כלליותהדיבור "תאונות כלליות" מתייחס בדרך לשורה של אירועים שבמסגרתם אדם נפצע בעודו ברשות הרבים. ישנן דוגמאות רבות לכך, תלמיד שנפצע בבית הספר (גם אם במהלך פעילות ספורטיבית), קונה שנפל בחנות, מי שנפגע בעודו במרכז קניות בין אם קניון סגור או מקבץ חנויות באזור פתוח, אורח שנופל בבית מלון בו הוא מתארח, אדם שנחבל בזמן שהותו במרכז ספורט, מכון כושר וקנטרי למיניהם.

גובה הפיצוי הכספי שישולם לניזוק נקבע לפי שורה ארוכה של פרמטרים אותם יש לקחת בחשבון, גיל הנפגע, מהות הפגיעה והיקפה, הרקע האישי של הנפגע וכיוצ"ב. משרדנו מתמחה בייצוג נפגעים באירועים שונים ובנסיבות שונות תוך עמידה על קבלת פיצוי מקסימאלי עבור הנפגע – לקוח המשרד. מאחורינו שורה של מקרים שטופלו על ידי המשרד והסתיימו בהצלחה רבה ולשביעות רצונם של הלקוחות.

משרדנו ישמח לסייע לכם למצות את זכויותיכם בצורה מלאה ולקבל את הפיצוי המקסימאלי המגיע לכם בגין פגיעתכם.