המשפט המינהלי עוסק ביריבות שבין הפרט לבין רשויות המדינה. כאשר קיימת מחלוקת בין הפרט לרשות ונדרשת הכרעה שיפוטית לשם יישוב המחלוקת, מטבע הדברים, מדובר במאזן כוחות בלתי שוויוני בעליל שכן המדינה על מוסדותיה מיוצגת על ידי פרקליטות המדינה (במרבית המקרים) ואילו הפרט נאלץ לשאת בעלויות ההליך השיפוטי בעוד שעניינו נותר עומד ממתין לאותה הכרעה וגם לכך יש לעיתים השלכות.

משרדנו מייצג גורמים פרטיים וחברות מסחריות מול גופים כדוגמת רשויות התכנון והבניה, עיריות, מועצות מקומיות, משרדי ממשלה, רשם הקבלנים, משטרת ישראל וכיוצ"ב, הסכסוכים והמחלוקות משתנים ממקרה אחד לאחר ועוסקים בתחומים שונים כמו היתרי בניה, קנסות, דו"חות, רישיון נהיגה, רישיון קבלן, רישיונות לעסוק בתחומים שונים, מכרזים ממשלתיים, חיובי ארנונה, אגרות שילוט, היטלים, רישוי עסקים וכו'.

הטיפול שמעניק המשרד ללקוחותיו באותן סוגיות מינהליות הינו טיפול ייחודי אשר מותאם למידותיו של הלקוח, המטרה שמבקש הלקוח להשיג בסופו של דבר והערכת הסיכוי להשגת אותה מטרה בזמן סביר.