יחסי עבודה הם יחסים המתקיימים כמעט בכל מקום אליו נפנה את עיננו. בכל מקום שבו ישנו מעסיק ומועסקים, מעביד ועובדים, שוררים יחסי עבודה. יחסים אלו מתחייבים מעצם הצורך הקיומי לעבוד, לייצר, לעסוק ולהתפרנס. דווקא יחסים אלו שהם כל כך נפוצים, עשויים מעת לעת להפוך לטעונים מאוד ולהגיע לסיומם בדרך של מריבה וכו'.

יחסי עבודהבאופן כללי, היות ובסיטואציה הנפוצה ישנו מעביד יחיד וכמה עובדים (יכול בהחלט להשתנות ממקרה למקרה), כללי העבודה ברובם מטרתם להגן על העובד יותר מאשר על המעביד. כך לשם הדוגמא לצד העובד עומדים שורה של חוקים שבאים להבטיח את תשלום שכרו, גובה שכרו (מינימום), שעות עבודתו, הודעה על תנאי העסקתו, הפרשות לקרן פנסיה, מתן הודעה מוקדמת, תשלום פיצויי פיטורים ועוד, כאשר למעביד מובטחת בעיקר הזכות להודעה מוקדמת של העובד לפני עזיבתו את מקום העבודה.

מלבד למערכת החוקים, הסכמים קיבוציים שחלים בענפים שונים במשק וצווי הרחבה למיניהם, נחתם פעמים רבות בין המעסיק לעובד הסכם עבודה, הסכם שהינו ייחודי באופיו ולעיתים עשויות להיות לו השלכות על מערכת היחסים ששוררת בין המעביד לעובד.

משרדנו מייצג הן עובדים והן מעבידים. כאשר המיוצג הוא העובד, ניתן הדגש למיצוי מלא של זכויותיו, עמידה על תשלום מלוא התשלומים המגיעים לעובד עם סיום עבודתו אצל המעסיק כמו גם אלו שהגיעו לו במהלך תקופת העסקתו ולא שלומו (לרבות תשלומי פיצויים כאשר אלו מגיעים). כאשר המיוצג הוא המעסיק, פועל המשרד לסילוקן של תביעות משוללות יסוד ומזעור והפחתה משמעותית של תביעות עובדים מנופחות.