הישגים תקדימיים של המשרד

חברת י.פ. מפתחי הגליל בע"מ, ביקשה להירשם בפנקס הקבלנים לענפים 100, 200 ו-400 זאת על סמך כישוריו וניסיונו של מנהלה. רשם הקבלנים דחה את בקשת החברה בטענה של שמנהלה, שהינו מנהל עבודה מוסמך, לא רכש את הניסיון הנדרש לצורך אישור בקשת החברה. על החלטת רשם הקבלנים השיגה החברה בדרך של ערר, אך ועדת הערר, מבלי לערוך בחינה מינהלית קוהרנטית, דחתה את עררה של החברה.

על פסק דינה של ועדת הערר, ערערה החברה והדיון בערכאת הערעור נסב סביב שאלת הניסיון שצריך להציג מנהל עבודה ובמילים אחרות, האם מנהל עבודה צריך ללמד על 6 שנות ניסיון בניהול עבודות הנדסה בנאיות (באמצעות מינוי באתרים) או שמא די בהוכחת 6 שנות ניסיון בביצוע בפועל של עבודות הנדסה בנאיות ולאו דווקא ניהולן.

בית המשפט שלערעור אימץ את עמדתה של החברה וקבע כי די ב-6 שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות וכי אין זה הכרח שיהיה מדובר בניהול. קביעה תקדימית זו, הינה בעלת חשיבות רבה בכמה מישורים, שכן לפי המצב המשפטי כפי שנקבע, רשאי זה שהוסמך כמנהל עבודה לאחרונה לבקש את רישומו על סמך העבודות שביצע וזאת לעומת הקודם שבו היה עליו ראשית לנהל עבודות הנדסה בנאיות. מישור נוסף נוגע לבוגרי קורס קבלנים, שכן אם מנהל עבודה מוסמך (בדומה למהנדס והנדסאי) יכול ללמד על ניסיון בביצוע לאו בניהול, משמעו של דבר שגם בוגר קורס קבלנים יכול ללמד על ניסיון שכזה והוא מלכתחילה אינו יכול ללמד על ניסיון בניהול.

אמנם רשם הקבלנים ביקש לערער על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים (במסגרת בר"ם 3252/10) אך ההליך נדחה בבית המשפט העליון מחמת הפיכתו לתיאורטי בשלב הערעור ומשכך נותר פסק הדין עומד בעינו.

ראו עמ"נ 239/09 י.פ. מפתחי הגליל בע"מ נ' רשם הקבלנים

ראו גם: עמ"נ 20696-12-10 א.ר. קבלנים בע"מ נ' רשם הקבלנים