משרד ראשי: רח' יוסף לוי 2, אזור התעשייה קרית ביאליק

משרד נוסף: רח' משה שרת 86, קרית חיים מזרחית

כתובת למשלוח דואר – ת.ד. 1241, קרית ביאליק 2751102

טלפון (רב קווי) 04-8759343 פקסימיליה 0775558992

כתובת דואר אלקטרוני – tbaicher@gmail.com

טל בייצר מיקום המשרד